Categories

Tags

Blog by surachai

วิเคราะห์ธุรกิจด้วยข้อมูล

วิเคราะห์ธุรกิจด้วยข้อมูล

By surachai

ธุรกิจออนไลน์ทำไปสักพัก เมื่อเริ่มเข้าที่เข้าทาง มีกลุ่มลูกค้าที่แน่นอนแล้ว ต้องเริ่มวางระบบเพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคง ต้องมีข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจ และแผนการตลาด การติดตามทีมขาย และการวัดผล

หลายองค์กรพลาดโอกาส เพราะหวังเฉพาะหน้า ฝากความหวังที่พนักงานขาย โดยขาดการวางระบบที่ถูกต้อง ทำให้...
14.08.20 12:58 PM - Comment(s)
องค์กรยุคดิจิตอล

องค์กรยุคดิจิตอล

By surachai

เมื่อมีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจ วางแผนได้ถูกต้อง วัดผลได้ชัดเจน และตรวจสอบได้
ช่วยให้ผู้จัดการพบโอกาสที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมทีมงานให้ปฎิบัติงานได้ตามนโยบายองค์กร ตอบสนองได้ทันการและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานมากขึ้น
ช่วยให้พนักงานลดเวลาในการปฎิบ...
14.08.20 12:55 PM - Comment(s)
การบริหารงานบุคคลยุคใหม่

การบริหารงานบุคคลยุคใหม่

By surachai

การบริหารคนในองค์กรยุคใหม่ เริ่มต้นได้ด้วยการทำ Digital Transformation กับงานขออนุมัติต่างๆที่พนักงานต้องใช้เวลาอันมีค่าทางธุรกิจมาทำธุรกรรมเบ็ดเตล็ด การขอลา การขอเบิก การขออนุมัติ การเข้าออกงาน การทำ work from home และการลงนามเอกสาร

การลดเวลาการดำเนินงานการต่างๆเหล่านี้ ตั้งแต่การเตรียมเอกสารเตรียมข...
14.08.20 12:51 PM - Comment(s)
Power of Digital

Power of Digital

By surachai

ยุคโควิต ธุรกิจต้องเคลื่อนตัวเร็วและยืดหยุ่น และใช้งบประมาณได้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ในสภาวะที่การแข่งขันสูงและคู่แข่งไม่เหมือนเดิม
การจัดองค์กรให้พร้อมแข่งขัน และพร้อมเมื่อเข้าสู่สภาวะปกติใหม่ องค์กรใดพร้อมและเร็วกว่าจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

Actvee Management และ Zoho พร้อมให้บริการระบบดิจิตอลยุคใหม่ ใช...
14.08.20 12:44 PM - Comment(s)
ERP on Cloud

ERP on Cloud

By surachai

Zoho ERP Plus ให้คุณค่ามากกว่าที่คุณคิด ครบเครื่องในต้นทุนที่ถูกกว่า ให้ผลตอบแทนต่อลงทุนที่คุ้มค่ากว่า
อันดับหนึ่งของโลกด้านระบบการตลาดและการขาย ส่งต่อสู่ระบบบริการหลังการขาย งานจัดซื้อ และสินค้าคงคลัง เพิ่มพลังยอดขาย
พร้อมสรรพด้านการจัดเก็บเอกสาร การอนุมัติเอกสาร การลงนามดิจิตอล งานไร้กระดาษเกิดขึ้นไ...
14.08.20 12:38 PM - Comment(s)
Workflow Management

Workflow Management

By surachai

ระบบอนุมัติงานและเอกสารที่มีโฟลว์และแบบฟอร์มสำเร็จรูป และเปิดให้คุณออกแแบใหม่เองได้ง่ายๆผ่านเบราเซอร์ ระบบออนไลน์นี้ช่วยให้คุณลดต้นทุนการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี คุณสามารถใช้เพื่อการอนุมัติงานด้านการเงิน งบประมาณ การตลาด งานขาย การบริหารทรัพยากรบุคคล หรืออนุมัติงานบริหารได้ในเพียงไ...
14.08.20 12:20 PM - Comment(s)
Digital Signature

Digital Signature

By surachai

หลายปีมานี้หลายองค์กรพยายามลดการใช้กระดาษ โดยการหาโปรแกรมระบบงานต่างๆมาใช้งาน การสร้างและเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และการอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนืกส์ต่างๆ แต่องค์กรโดยส่วนใหญ๋ยังคงประสบปัญหาความจำเป็นในการใช้กระดาษเมื่อต้องมีการลงนามในเอกสาร ทั้งการลงนามระหว่างบุคคลกรภายในองค์กรเอง 
และร...
14.08.20 11:56 AM - Comment(s)