• รับเขียนโปรแกรมด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์บน rapid development platform

    Zoho Creator are drag and drop component tool to create Form and Report in a minutes

ทำไมถึงเลือกใช้ Zoho Creator เป็นเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์

UI Drag & Drop

จัดทำหน้าเพจด้วยการลาก และวางช่องข้อมูลต่างๆ ปรับแต่งหน้าเพจได้ง่าย

Security Control

กำหนดบทบาทการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆ และสิทธิ์ในจัดการข้อมูล ผ่านหน้าการตั้งค่า

Software Life Cycle

วงจรการพัฒนาพร้อมใช้สามขั้นตอน
พัฒนา ทดสอบ และใช้งานจริง

Restful API Integration

ชุด API พร้อมใช้ในการจัดการข้อมูลในระบบ และชุดคำสั่งง่ายๆในการเรียกใช้ API ภายนอก

Workflow Drag & Drop

สร้างการอนุมัติ หรือกระบวนการทำงานข้อมูลแบบซับซ้อนได้ง่ายด้วย Flow Builder

99.9% Stability

คลาวด์พร้อมใช้งาน เปิดระบบ เขียนโปรแกรม และนำขึ้นใช้งานได้ทันที สะดวกมาก