ลงนามบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoho Sign

ช่วยเติมเต็มการลดการใช้กระดาษให้สมบูรณ์ ่ลดค่าใช้จ่ายการขนย้ายเอกสาร และลดเวลารอคอยเอกสาร

ง่ายในการใช้งาน และมากความสามารถ

ลงนามอย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากลทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไทย พร้อมรองรับการใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ

ลงนามได้อย่างสะดวก

คุณสามารถลงนามด้วยตัวคุณเอง หรือส่งต่ออีเมล์ไปให้อีกฝ่ายลงนาม หรือลงนามอย่างเป็นลำดับขั้น คุณสามารถดำเนินการได้โดยง่าย และสามารถเพิ่มเต็มข้อมูลประกอบอื่นๆได้อีกด้วย

"ติดตามการลงนามได้ตลอดกระบวนการ และรับการแจ้งเตือนในขั้นตอนสำคัญ"

มากมายความสามารถเพื่อความคล่องตัวในการลงนาม

สร้างต้นแบบเอกสารที่ลงนามเป็นประจำ ลดเวลาดำเนินการและรวดเร็วในการปฎิบัติงาน

ใช้งานในแบบองค์กรคุณเองด้วยการใช้โลโก้ และอีเมล์ขององค์กรคุณ

พร้อมเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั้นชั้นนำ และมี API ให้ต่อเชื่อมเพื่อลงนามได้สะดวกยิ่งขึ้นในระบบงานของคุณเอง