Zoho People are Recruit and HR Management Software

ระบบบริหารงานบุคคล
​และระบบงานอัตโนมัติ

การบริหารจัดการตั้งแต่การรับสมัครงาน การคัดกรอง สัมภาษณ์ 

รับเข้าทำงาน การปฐมนิเทศ การเข้าปฎิบัติงาน การลงเวลาเข้าออกงาน การลางาน การขออนุมัติต่างๆ การวัดประเมินผล การฝึกอบรม การบริการตนเองและการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ครบกระบวนการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคคล

ราคาเริ่มต้นเพียง 520 บาทต่อพนักงานต่อปี

จัดกะงานยืดหยุ่น

กะเช้า กะบ่าย จะกี่กะก็จัดได้ กะแต่วันแต่ละคนไม่เหมือนกันก็จัดได้ ตรวจสอบได้สะดวก จัดเวลาพักได้ตามใจชอบ พักเป็นนาทีเป็นชั่วโมง พักเช้า พักกลางวัน พักกลางคืน งานกะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

เข้างานสมัยใหม่ ใช้มือถือลงเวลา จำกัดไอพี จำกัดพื้นที่ GPS หรือต่อเครื่องสแกนนิ้วมือ สแกนดวงตา หรือเส้นเลือด

การจ้างงาน

รับสมัครหลายช่องทาง และส่งเข้ากระบวนการพิจารณาคัดเลือก และสัมภาษณ์ได้ทันที กำหนดขั้นตอนพิจารณาได้เอง

เมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานแล้ว ส่งเข้าสู่การปฐมนิเทศออนไลน์ได้ทันที

การเข้าออกงาน และการขออนุมัติลา

พนักงานดำเนินการได้เองผ่านคอมและมือถือ และเชื่อมต่อระบบอื่นได้ง่าย มีมาตรฐานการลาและออกแบบการลาพิเศษได้

นอกจากนั้นพนักงานยังสามารถบันทึกชั่วโมงทำงานได้ด้วย

ประเมินผลงานพนักงาน

กำหนดคุณลักษณะ ทักษะ แผนการพัฒนาพนักงานแต่ละระดับ วัดผลผ่านแผนการประเมิน ผลงานตามชิ้นงาน และเป้าหมาย  รับฟังและรวบรวมความคิดเห็นรอบด้าน ผสานทุกข้อมูลและทุกมุมมองเพื่อการประเมินอย่างมีประสิทธิผล

สื่อสารสองทางเพื่อความเข้าใจที่ดี

ตอบทุกคำถามของพนักงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่พลาดทุกการติดต่อ และสามารถกำหนดเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลดูแลได้เป็นรายกรณี

ระบบอัตโนมัติประหยัดเวลา

สั่งงานตามกำหนด แจ้งเตือนรายกรณี เตรียมการล่วงหน้า ปรับข้อมูลให้สอดคล้องทันที และมีระบบอนุมัติเรื่องต่างๆ

ปรับแต่งและเชื่อมโยง

สร้างและปรับแบบฟอร์มและเวริคโฟว์ได้เพิ่มเติม และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนต่างๆให้มีความสอดคล้องกันทั้งส่วนภายใน และระบบภายนอก

บริหารการรับสมัครอย่างมีขั้นตอน

Recruitment is matter

เมื่องานรับสมัครพนักงานเป็นเรื่อง Zoho มีแบบฟอร์มออนไลน์ให้ผู้สมัครกรอกพร้อมแนบเอกสาร ทำแบบประเมินคัดกรองคุณสมบัติอัตโนมัติ ส่งต่อผู้เกี่ยวข้องทันทีโดยกำหนดโฟว์เองได้ 


แผนกฝ่ายไหนต้องการคนสามารถประกาศสมัครได้เอง ช่วยกันทำงานระหว่างฝ่ายบุคคลและฝ่ายงานต่างๆทำให้งานไหลลื่นและประหยัดเวลา

ใช้งานได้ทุกที ผ่านแอพมือถือ

พนักงานบริการตนเองทุกฟังก์ชั่นงาน การเข้าออกงานผ่านตรวจจับพิกัดที่ตั้ง ตรวจจับไอพีองค์กร และเชื่อมการสแกนไบโอต่างๆ 

ยื่นเรื่องขอลาออนไลน์

ตั้งเรื่อง อนุมัติ ติดตาม ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง สะดวกและมีความชัดเจน

ขออนุมัติเบิก และอนุมัติเอกสาร

ทั้งงานฝ่ายบุคคล งานแต่ละแผนกฝ่าย จบได้ในทีเดียว

ผู้นำด้านงานบุคคลและการรับสมัครงาน

Smart Workflow and Form

มีแบบฟอร์มและโฟลว์พร้อมใช้งาน และออกแบบฟอร์มและโฟลว์เพิ่มเติมได้เอง

ลากวางขั้นตอนและฟิลด์ฟอร์มได้ง่าย ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว

ช่วยให้งานอนุมัติตต่างๆไหลลื่นและสะดวกสบาย