อีเมล์ที่มีความปลอดภัย ใช้งานง่าย พร้อมแอพมือถือ 
เริ่มต้นเพียงปีละ 360 บาทเท่านั้น

เชื่อมโยงกับ CRM

E-mail ที่อยู่ใน Contact หรือ Account Information ในระบบของ Zoho CRM สามารถกำหนดให้รับ-ส่ง ผ่าน Zoho Mail ได้โดยอัตโนมัติ และมีการบันทึกประวัติการ รับ-ส่ง หรือระบบแจ้งเตือน (Notification) ที่เชื่อมโยงกัน

เชื่อมโยงกับ Help Desk

E-Mail ที่รับ-ส่ง ผ่านระบบ Ticket ใน Zoho Desk จะเชื่อมโยงกับ Mail Box ของ Zoho Mail และการตอบ E-Mail ผ่านระบบ Zoho Mail ก็จะบันทึกลงในประวัติของการโต้ตอบในระบบ Ticket ของ Zoho Desk โดยอัตโนมัติ

เชื่อมโยงกับ Workflow

สร้าง Workflow เพื่อจัดการ การรับ-ส่งอีเมลล์ ที่สอดคลองกับแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดโดยอัตโนมัติ อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

เชื่อมโยงกับปฏิทิน (Calendar)

ในตารางปฏิทิน สามารถดึงข้อมูลจากระบบอื่นๆ ของ Zoho และมีระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ได้โดยอัตโนมัติ