ระบบบริหารโครงการ


ระบบที่ทำงานแบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณติดตามงาน วางแผน และสื่อสารกับทีมงานได้ทุกทีทุกเวลา และมาพร้อมกับโมบายแอพบนมือถือหรือแพด


ทดลองใช้งาน Zoho Projects ฟรี คลิกเลย
เข้าใช้งานคลิกที่นี่

ทำงานได้ตามเวลาตลอดทุกชั่วโมง

วางแผนงาน มอบหมายงาน จัดการเวลาว่างเวลาโหลดของแต่ละคนในทีม เพื่อให้ทีมงานได้ตามเวลา

ประหยัดเวลาการเตรียมงานด้วย Project Template กำหนดคนให้งาน และกำหนดเวลาดำเนินงานแต่ละงานโดยอัตโนมัติได้ภายใน 1 นาที


มองภาพรวมด้วย Gantt charts


วางแผนผ่าน Gantt charts และติดตามงาน ทำให้คุณเห็นงานที่สำคัญ งานที่ต่อเนื่อง และเห็นถึงการวางแผนและผลดำเนินงานจริง

Kanban Board Card

ติดตามสถานะงานแบบ Kanban อีกมุมมองของการบริหารงาน ติดตามงานตามสถานะได้สะดวก

บริหารเวลาทีมงานข้ามโครงการ


เพิ่มประสิทธิภาพการจัดคนเข้ากับงานให้เหมาะสมและคุ้มค่า มองเห็นการใช้เวลาทีมงานแต่ละคนในงานของโครงการต่างๆ คนใดงานมาก คนใดงานน้อย จัดสรรงานได้ทันที

Document Management

จัดเก็บไฟล์ และควบคุมเวอร์ชั่นเอกสารประจำโครงการ สะดวกในการค้นหา และแชร์ให้ทีมงาน

ระบบอัตโนมัติช่วยคุณทำงานบริหารโครงการได้เร็วขึ้น

ช่วยคุณปรับสถานะงานพร้อมการบันทึกข้อมูลที่สำคัญในแต่ละขั้นตอน ระบบได้เตรียมเครื่องมือที่ทำให้คุณออกแบบงานอัตโนมัติได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นงานอัตโนมัติที่ง่ายหรือซับซ้อนก็ตาม

คุณสามารถตั้งการอนุมัติงาน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงเนื้องานและวันเวลาปฎิบัติงาน อนุมัติการลงเวลางานได้ หรือสร้างการอนุมัติเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมได้

ทดลองใช้งาน Zoho Projects ฟรี คลิกเลย

ตั้งงบประมาณ และบันทึกเวลาทำงาน

ช่วยให้คุณเห็นภาพงบประมาณโครงการ ต้นทุนการปฎิบัติงาน ค่าแรงคน ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน พนักงานสามารถบันทึกเวลาได้ง่าย ระบบจำชวยคำนวณต้นทุนให้ทันที

บริษัทใช้งานแล้วมากกว่า 200,000 ธุรกิจทั่วโลก