ลงทะเบียนรับบัตรเข้าสัมนาฟรีที่นี่

* เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนทันที ขอขอบคุณที่เข้าร่วมสัมนากับเรา

* บัตรมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรบัตร และจะส่งบัตรเข้าร่วมฟรีให้ท่านในลำดับถัดไป

* สำหรับลูกค้า Actvee จะได้รับบัตรฟรีจำนวน 2 ใบ หรือมากกว่าตามการพิจารณา