ฝึกอบรบการใช้งาน

ทีมงานแอควียินดีออกแบบหลักสูตร จัดฝึกอบรมทั้งด้านการใช้งานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมได้ทั้งแบบออนไลน์และอบรมในสถานที่

ฝึกอบรมด้านเทคนิค เพื่อทีมไอทีขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการปรับแต่งระบบได้ด้วยตนเอง ทีมงานแอควียินดีออกแบบหลักสูตร จัดฝึกอบรมทั้งแบบออนไลน์และอบรมในสถานที่

แอควีทีมให้บริการลูกค้าครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Zoho Partner Center

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ Zoho มากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกบริการของ Zoho


การตลาด การขาย การสนับสนุนงานขาย งานโครงการ B2B B2C E-Commerce การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร การเบิกและอนุมัติค่าใช้จ่าย งานบุคคล ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบสายงานอัตโนมัติ การอนุมัติเอกสาร การจัดซื้อ ระบบคลังสินค้า การบัญชีและการเงิน การติดตามหนี้  การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ระบบอีเมล์องค์กร การพัฒนาซอฟต์แวร์เว็บและโมบาย ระบบคลาวด์เซอร์วิส ระบบวิเคราะห์ข้อมูล