สนับสนุนการใช้งาน
​Customer Support

Zoho และแอควีมีทีมงานสนับสนุนงานที่สามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วโลก ดังนั้นองค์กรของท่านทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

EMAIL
support@actvee.com

WEB
https://help.actvee.com

LINE
@actvee

PHONE
0924994722

ZOHO WEB
https://help.zoho.com

ZOHO CHAT
In Each Services

แอควีทีมให้บริการลูกค้าครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Zoho Partner Center

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ Zoho มากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกบริการของ Zoho


การตลาด การขาย การสนับสนุนงานขาย งานโครงการ B2B B2C E-Commerce การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร การเบิกและอนุมัติค่าใช้จ่าย งานบุคคล ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบสายงานอัตโนมัติ การอนุมัติเอกสาร การจัดซื้อ ระบบคลังสินค้า การบัญชีและการเงิน การติดตามหนี้  การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ระบบอีเมล์องค์กร การพัฒนาซอฟต์แวร์เว็บและโมบาย ระบบคลาวด์เซอร์วิส ระบบวิเคราะห์ข้อมูล