บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาการเลือกใช้ระบบ การตั้งค่าระบบ การปรับแต่งระบบ และการสนับสนุนทีมไอทีขององค์กรของท่าน ให้ได้ระบบที่เหมาะสม และสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ด้วยองค์กรของท่านเอง และทีมงานแอควียินดีเสริมงานส่วนต่างๆตามที่องค์กรต้องการ

แอควีทีมให้บริการลูกค้าครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Zoho Partner Center

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ Zoho มากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกบริการของ Zoho


การตลาด การขาย การสนับสนุนงานขาย งานโครงการ B2B B2C E-Commerce การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร การเบิกและอนุมัติค่าใช้จ่าย งานบุคคล ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบสายงานอัตโนมัติ การอนุมัติเอกสาร การจัดซื้อ ระบบคลังสินค้า การบัญชีและการเงิน การติดตามหนี้  การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ระบบอีเมล์องค์กร การพัฒนาซอฟต์แวร์เว็บและโมบาย ระบบคลาวด์เซอร์วิส ระบบวิเคราะห์ข้อมูล