องค์กรยุคดิจิตอล

By - surachai
14.08.20 12:55 PM

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยดิจิตอล

เมื่อมีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจ วางแผนได้ถูกต้อง วัดผลได้ชัดเจน และตรวจสอบได้
ช่วยให้ผู้จัดการพบโอกาสที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมทีมงานให้ปฎิบัติงานได้ตามนโยบายองค์กร ตอบสนองได้ทันการและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานมากขึ้น
ช่วยให้พนักงานลดเวลาในการปฎิบัติงาน ลดปัญหาจุกจิกรายวัน และสามารถทำตามแผนงานได้แม่นยำมากขึ้น

แต่สิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยในองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ คือไม่การควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ในการปฎิบัติงาน ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม และก่อให้เกิดต้นทุนแฝงในการปฎิบัติงาน เพราะพนักงานต้องเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยๆ

สังเกตุง่ายๆเมื่อองค์กรจัดหาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน แต่ไม่จัดซื้อซอฟต์แวร์ให้เพราะไม่จัดหาซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์มาให้ใช้งาน จะมีให้ก็แค่ MS Windows และปล่อยให้พนักงานหาซอฟต์แวร์มาติดตั้งใช้งานเอาเองตามสะดวก หรือหาซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์มาให้ติดตั้ง และแก้ไขปัญหาไปวันๆ

การแก้ไขปัญหาคือการยอมรับในค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดหาซอฟต์แวร์ แต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่ากว่าแน่นอน เพราะจะช่วยให้การปฎิบัติงานนั้นราบรื่นกว่าเดิมมาก ลดระยะเวลาในการเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานลดเวลาในการปฎิบัติลง และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์อาจจะอยู่ประมาณ 10% ของค่าแรงโดยรวม แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการปฎืบัติงานได้ 15% และสามารถเพิ่มประสิทธิผลของรายได้มากกว่า 10% ทำให้องค์กรเพิ่มส่วนต่างได้มากถึง 15% เลยทีเดียว ตัวเลขเหล่านี้ซอฟต์แวร์สามารถทำให้คุณเห็นได้แบบเรียลไทม์ และปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติได้ทันที