วิเคราะห์ธุรกิจด้วยข้อมูล

By - surachai
14.08.20 12:58 PM

พลังของข้อมูล

ธุรกิจออนไลน์ทำไปสักพัก เมื่อเริ่มเข้าที่เข้าทาง มีกลุ่มลูกค้าที่แน่นอนแล้ว ต้องเริ่มวางระบบเพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคง ต้องมีข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจ และแผนการตลาด การติดตามทีมขาย และการวัดผล

หลายองค์กรพลาดโอกาส เพราะหวังเฉพาะหน้า ฝากความหวังที่พนักงานขาย โดยขาดการวางระบบที่ถูกต้อง ทำให้การเติบโตชงักงัน ขาดข้อมูลเพราะทุกอย่างไปอยู่ตัวพนักงาน มีอะไรก็ต้องค่อยถามพนักงานขายอย่างเดียว

การวางระบบด้วยซอฟต์แวร์อย่างทั่วถึงและวางขั้นตอนการปฎิบัติให้สอดคล้อง จะช่วยลดเวลาตั้งแต่การบันทึกข้อมูล การอัพเดตข้อมูล และการสรุปข้อมูล คุณไม่ต้องรอหลายวันหรือเป็นสัปดาห์ก็รู้ยอดขายและค่าใช้จ่ายได้ทันที

Zoho พร้อมที่จะช่วยเสริมพลังให้องค์กรของคุณ สนใจดูรายละเอียดและสอบถามได้ที่เว็บไซต์ http://www.actvee.com/