การบริหารงานบุคคลยุคใหม่

By - surachai
14.08.20 12:51 PM

Zoho People Plus

การบริหารคนในองค์กรยุคใหม่ เริ่มต้นได้ด้วยการทำ Digital Transformation กับงานขออนุมัติต่างๆที่พนักงานต้องใช้เวลาอันมีค่าทางธุรกิจมาทำธุรกรรมเบ็ดเตล็ด การขอลา การขอเบิก การขออนุมัติ การเข้าออกงาน การทำ work from home และการลงนามเอกสาร

การลดเวลาการดำเนินงานการต่างๆเหล่านี้ ตั้งแต่การเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูล การทำเรื่องขออนุมัติขอเบิก การติดตามสถานะ การตรวจสอบความถูกต้อง และการเร่งรัดงานคงค้าง จะช่วยประหยัดเวลาของพนักงานได้มากทีเดียว และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวพนักงานทุกระดับให้เข้าสู่โลกของดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ