การประชุมออนไลน์ และการจัดการสัมมนาออนไลน์

ประชุมออนไลน์อย่างปลอดภัย หารือผ่านเสียง ภาพ วิดีโอ เอกสารนำเสนอ แชร์หน้าจอ จากผู้เข้าร่วมประชุมต่างสถานที่ทั่วโลกผ่านเว็บเบราเซอร์

รวมถึงการจัดสัมมนาออนไลน์จากผู้เข้าร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเสนอเอกสารออนไลน์ บันทึกวีดิโอการประชุมและการสัมมนา

 370 บาทต่อเดือน

 3,500 บาทต่อปี

ลงทะเบียนทดลองใช้คลิกที่นี่
เข้าใช้งานคลิกที่นี่

ประชุมออนไลน์

ทำงานร่วมกับทีมงานและผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านเสียง วีดิโอ การควบคุมระยะไกล และ การแชร์หน้าจอ

จัดประชุมอย่างปลอดภัย

ปิดล็อคห้องประชุมเพื่อประชุมเรื่องสำคัญโดยไม่มีการแทรก สามารถควบคุมการตั้งค่า ให้ทุกกล้องวิดีโอไม่สามารถเปิดได้ นอกจากนั้นทุกการสื่อสารจะถูกเข้ารหัสความปลอดภัย ตามมาตรฐาน SSL/128-bit AES protocols.

การเชิญประชุม

ส่งคำเชิญผ่านอีเมล์ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด พร้อมกับรายละเอียดกำหนดการประชุม ลิงค์การประชุม และรหัสเข้าร่วม หรือ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าร่วมประชุม

สามารถวางข้อความเชิญในเว็บไซต์ของท่านได้ และ ลงปฎิทินการเข้าร่วมประชุมได้

สื่อสารด้วยเสียง วิดีโอ และ แช็ต

เลือกใช้การสนทนาด้วยเสียงผ่าน VoIP หรือโทรศัพท์เข้าเบอร์ 02 ที่จัดให้โดย Zoho พร้อมกับการสื่อสารผ่านวิดีโอ และการแช็ตข้อความสื่อสารกัน

แชร์หน้าจอ และควบคุมระยะไกล

แชร์หน้าจอด้วยการเลือกทั้งหน้าจอ หรือเลือกเฉพาะเจาะจงหน้าแอพพลิเคชั่น ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็น และนำเสนอในการประชุม และสามารถร้องขอการเข้าควบคุมหน้าจอที่แชร์ได้ด้วย

ควบคุมการประชุม

ควบคุมการล็อคห้องประชุมไม่ให้คนอื่นเข้าร่วมอีก การปิดเปิดไมค์และกล้องผู้เข้าร่วมรายคนหรือทั้งหมด  การปลดผู้เข้าร่วมบางคนออกจาการประชุม และการร้องขอให้ผู้เข้าร่วมแชร์จอ

บันทึกวิดีโอการประชุม

บันทึกการประชุมไว้บนคลาวด์ของ Zoho เพื่อเปิดดูย้อนหลัง หรือแชร์ให้ผู้ไม่ได้เข้าร่วมเพิ่มเติมได้ รวมทั้งการดาวน์โหลดเก็บไว้ดูภายหลัง

ดูชุดโปรแกรม Work From Home คลิกที่นี่